stappenplan

Wat doet een architect?
Hoe ziet het bouwproces er uit?

Het proces om je huis te verbouwen bestaat uit een aantal stappen. Bij iedere stap krijgen de wensen meer vorm en worden de ideeën tastbaarder en concreter. In het schema hieronder beschrijf ik in het kort de hoofdlijnen van de verschillende stappen. Scrol naar beneden voor een meer gedetailleerde beschrijving.

wensen bespreken

Wat zijn je wensen voor de verbouwing en wat is je budget?

ontwerp maken

Ik teken verschillende varianten, en maak een maquette om het plan ruimtelijk te kunnen beoordelen.

vergunning aanvragen

Ik vraag de vergunning bij de Gemeente aan en treed op als contactpersoon.

techniek uitwerken

Naast de bouwtekeningen maak ik een technische omschrijving van het plan, deze dienen als uitgangspunt voor de offerte van de aannemer.

aannemers zoeken

Bij verschillende aannemers wordt een offerte aangevraagd. Samen met jullie beoordeel ik de offertes.

bouw begeleiden

De bouw begint, regelmatig bespreek ik de voortgang van de bouw met de aannemer. KLAAR.

meer info


1. kennis maken en wensen bespreken

Voordat ik als architect een ontwerp ga maken, wil ik weten wat de wensen zijn voor de verbouwing. Daarbij vind ik het belangrijk om te horen hoe je het huis gebruikt. Wat is er prettig aan het huis en hoe zie je de verbouwing voor je. Ook bespreken we het budget en het ambitieniveau. Onder ambitieniveau versta ik bijvoorbeeld hoe goed je je woning wilt isoleren, welke materialen je voorkeur hebben en wat voor vloer je wilt hebben. Hoe milieuvriendelijk wil je de verbouwing maken? Deze onderdelen bij elkaar vormen de uitgangspunten voor de verbouwing.
Na deze kennismaking bekijk ik het bestemmingsplan van de gemeente. In een bestemmingsplan staat waar er gebouwd mag worden en wat het gebruik van de grond mag zijn.

2. ontwerp maken

Met de wensen als uitgangspunt maak ik een eerste ontwerp. Ik onderzoek verschillende oplossingen voor de indeling, de plek en grootte van ramen en deuren, het gebruik van de ruimte en welke materialen gebruikt kunnen worden. Dit doe ik met behulp van ontwerptekeningen en vaak ook een maquette. Het grote voordeel van een maquette is dat het plan heel tastbaar en zichtbaar wordt. Samen bespreken we de verschillende varianten, waarna ik de gekozen optie verder uitwerk tot een definitief ontwerp. Van het definitieve ontwerp maak ik een bouwtekening.
Als de draagconstructie van de woning verandert, of er komt een nieuwe constructie bij, dan moet er een constructeur worden ingeschakeld. Ik werk samen met een constructeur die dat onderdeel kan aanleveren. Ook kan het voorkomen dat er een adviseur voor de verwarming/koeling en elektra moet worden ingeschakeld.

3. vergunning aanvragen

Als het ontwerp definitief is, kan ik controleren of er een vergunning aangevraagd moet worden bij de gemeente. Als de wensen bij de kennismaking al heel concreet zijn dan kan ik vóór het maken van het ontwerp al aangeven of er een bouwvergunning nodig is. Voor de vergunningsaanvraag toets ik het plan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, de welstandscommissie en eventueel monumentenzorg. In het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, waar een gebouw aan moet voldoen.
Naast mijn bouwtekeningen en berekeningen wordt het advies van de constructeur ingediend. Ik bereken bijvoorbeeld de ventilatiecapaciteit en de hoeveelheid daglicht die de woning binnen valt.
Meer informatie over de vergunning kan je hier vinden: omgevingsloket.

4. techniek uitwerken

Nadat de vergunning is aangevraagd, maak ik een technische werkomschrijving van het plan. Deze dient als basis voor de aanvraag van offertes bij verschillende aannemers. In de technische werkomschrijving staat hoe en wat er gebouwd gaat worden. Alle onderdelen worden nauwkeurig omschreven, zodat de aannemer daar een passende prijs voor kan maken. De technische werkomschrijving, de bouwtekeningen en de berekeningen vormen samen de contractstukken met de aannemer.

5. aannemer zoeken

Om een goede vergelijking van de bouwkosten te kunnen maken adviseer ik om bij verschillende aannemers een offerte aan te vragen. Ik kan daarbij aannemers aanbevelen waar ik goede ervaringen mee heb. De basis voor de prijs zijn de werkomschrijving en de bouwtekeningen. Desgewenst kan ik de verschillende offertes beoordelen. Ik bekijk of de offerte aansluit op de werkomschrijving en de tekeningen. Naast de prijs beoordelen we samen hoe de aannemer overkomt en welke aannemer vertrouwen opwekt. Een prettige samenwerking leidt tot een beter resultaat.

6. bouw begeleiden

Tijdens de bouw inspecteer ik regelmatig het werk in overleg met de aannemer. Wordt er gebouwd zoals het is ontworpen? Ook bekijk ik samen met de aannemer eventuele onvoorziene punten. De werkbezoeken leg ik vast in een verslag, zodat alle partijen weten wat er is besproken.
Als de bouw klaar is bekijken we samen met de aannemer het resultaat. Als er gebreken worden geconstateerd maak ik duidelijke afspraken met de aannemer om deze zo snel mogelijk te verhelpen.